Tanév rendje

Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium,
Technikum és Kollégium

MUNKATERV

2023/2024. tanév

 1. Kiemelt feladatok a 2023/2024-es tanévben

A GINOP-6.2.3-17-2017-00041 azonosítószámú projekt fenntartási időszakához kapcsolódó feladatok megvalósítása.

Közreműködők: az intézmény alkalmazotti közössége

Felelős: Igazgató, Igazgatóhelyettes, Nevelőtestület

Határidő: a 2023/2024-as tanév vége

A lemorzsolódással veszélyeztett diákok kiemelt nyomon követése különösen a turizmus-vendéglátás ágazaton és intézkedési terv készítése a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Majoros Gergely

9. évfolyamos osztályfőnökök

Pályázatok figyelése és kezelése

Majoros Gergely,

Szakképzési Centrum

Gimnázium-technikum arányának és beiskolázásának fenntartása, megerősítése

Majoros Gergely

Weida vendégek fogadása

Nyelvi munkaközösség

Európai sportnap projektnapként történő megvalósítása

Testnevelés szakos oktatók

12. évfolyamos technikumi tanulók írásbeli előrehozott érettségi vizsga utáni iskolába járásának megszervezése

Közreműködők: az intézmény alkalmazotti közössége

Felelős: Igazgató, Igazgatóhelyettes, Nevelőtestület

Határidő: a 2023/2024-as tanév vége

Teleki diáksportegyesület létrehozása

 

Teleki Alma Máter létrehozása

 

 1. A tanév ütemezése, szünetek

A TANÉV BEOSZTÁSA

Tanévnyitó ünnepség

2023. szeptember 1. 8.00 (péntek)

A szorgalmi idő az első tanítási nappal kezdődik

2023. szeptember 1. (péntek)

Az I. félév utolsó napja

2024. január 19. (péntek)

Az I. félévi osztályzatok közlése

2024. január 26. (péntek)

A II. félév utolsó napja:

 

2024. május 3. (péntek)

12. évfolyam, szakképzés (végzősök)

9-11. évfolyam

2024. június 14. (péntek)

Tanévzáró ünnepség

2024. június 14. (péntek)

Bizonyítvány kiadása

2024. június 21. (péntek)

Beiratkozás a 2024/2025. tanévre

2024. június 27. (csütörtök) 8:00-13:00

 

 

SZÜNETEK

Őszi szünet

2023. október 28. (szombat) – 2023. nov. 5. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2023. október 27. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap

2023. november 6. (hétfő)

Téli szünet

2023. dec. 21. (csütörtök) – 2024. január 1. (hétfő)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2023. december 20. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

2024. január 2. (kedd)

Tavaszi szünet 1.

2024. március 28. (csütörtök) – 2024. április 2. (kedd)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2024. március 27. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

2024. április 3. (szerda)

Tavaszi szünet 2

2024. március 29. (péntek) – 2024. április 7. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2024. március 28. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap

2024. április 8. (hétfő)

Nyári szünet

2024. június 15. (szombat) – 2024. szeptember 1. (vasárnap)

Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap

2024. június 14. (péntek)

MUNKANAP ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Tanév során nincs

 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

1.Pályaorientációs nap

2024. január Educatio???

 

2.Teleki nap

2024. április 18.

DÖK

3.Szakképzési Centrum szakmai nap

2024. április 5???

 

4.Tavaszi szünet

2024. április 4????

 

5-6.   Érettségi szünet

2024. május 6-7

 

 

 

 1. A főbb feladatok ütemezése

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatok megszervezése

2023. szeptember 22-ig.

Kovátsné Tódor Enikő,

Őszi szakmai vizsga szervezése

2023. szeptember 5.

Kovátsné Tódor Enikő

Őszi érettségi vizsgára jelentkezés

2023 szeptember 5.

Lovas Lajos

Órarend, teremrend elkészítése az I. félévre

2023. szeptember 1.

2023. szeptember 8.

2023. szeptember 15. (végleges órarend)

Lovas Lajos,

Kállai Krisztián

 

E-napló, naplók, törzslapok kitöltése

Digitális törzslapok előállításához szükséges kötelező adatok feltöltése a Krétában

2023. szeptember 8.

majd folyamatos,

naprakész vezetése

Osztályfőnökök,

Kollégium,

Csoportvezetők,

Tanárok,

Bíró Ilona

Diákbizottság munkatervének elkészítése

2023. szeptember 8-ig

Tuba Ferenc

Pályakövetéshez szükséges továbbtanulási adatok összegyűjtése a volt végzős évfolyamoktól

2023. szeptember 29.

2022/2023. évi végzős Osztályfőnökök

Tanmenetek bemutatása a munkaközösség-vezetőknek

2023. október 9-ig

Szaktanárok,

Munkaközösség vezetők

Tanmenetek ellenőrzése a munkaközösség vezetők részéről

2023. november 6-ig

Munkaközösség vezetők

Tanmenetek leadása az igazgatóságon

2023. november 6-ig

Munkaközösség-vezetők

Osztálykirándulási tervek (az érvényben lévő rendelet alapján lehet megszervezni)

2023. szeptember 29-ig

Lovas Lajos

Szakmai gyakorlatok megszervezése

2023. folyamatos

Beregszászi Róza

Visszajelzés az ált. iskoláknak a 9. - 10. évfolyamosok eredményeiről

2023. október 20.

Bíró Ilona

Statisztikához adatszolgáltatás

(az adatszolgáltatási kötelezettség alapján)

2023. október 3-ig

Osztályfőnökök, Kollégiumvezető, Könyvtárosok,

Vass Dániel

Statisztikai összesítése

(az adatszolgáltatási kötelezettség alapján)

2023. október 9-ig

(végleges rögzítés:

2023. október 14-ig)

Kovátsné Tódor Enikő,

Bíró Ilona,

Vass Dániel,

Juhászné Patkós Edit,

 Szabó Adrienn

Órarend, teremrend elkészítése a 2. félévre

2024. január 19-ig.

Lovas Lajos,

Kállai Krisztián Roland

I. félévi bizonyítványok kiadása

2024. január 26-ig

Osztályfőnökök

I. féléves statisztika leadása

2024. január 24-ig

Osztályfőnökök

Érettségire való előzetes jelentkezés

2024. január 12-ig

Lovas Lajos,

Osztályfőnökök

Érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való végleges jelentkezés

2024. február 15-ig

Lovas Lajos,

Osztályfőnökök

Szakmai vizsgára való előzetes jelentkezés

2024. január 12-ig

Osztályfőnökök,

Kovátsné Tódor Enikő,

Beregszászi Róza

Szakmai vizsgákra való végleges jelentkezés

2024. február 15-ig

Kovátsné Tódor Enikő,

Beregszászi Róza

Az új NAT szerint választható tantárgyak igényeinek felmérése a 10. évfolyamosoknak

A 11. évfolyam emelt szintű érettségire felkészítés módosítások felülvizsgálata

2024. április 24-ig

Majoros Gergely

 

 

Lovas Lajos

2023/2024. évi tantárgyfelosztási javaslatok leadása

2024. május 16.

Majoros Gergely,

Munkaközösség vezetők

Év végi statisztika elkészítése

2024. június 21.

Bíró Ilona,

Osztályfőnökök

 1. Értekezletek

OKTATÓTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK

Alakuló értekezlet

2023. augusztus 22.

Majoros Gergely

Tanévnyitó értekezlet

2023. augusztus 31. 8 óra

Majoros Gergely

Munkaközösségi értekezletek

2023. augusztus 23-29.

Munkaközösség vezetők

1. félévi hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsátó értekezlet (amennyiben szükséges)

2024. január 12.

Kovátsné Tódor Enikő,

Osztályfőnökök

Félévi osztályozó értekezlet

2024. január 19.

Majoros Gergely

Félévi értékelő értekezlet

2024. február 2.

Kovátsné Tódor Enikő,

Juhászné Patkós Edit

Hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsátó értekezlet a végzős évfolyamokon (amennyiben szükséges)

2024. április 12.

Kovátsné Tódor Enikő,

Osztályfőnökök

Év végi osztályozó értekezlet 12. évfolyam, végzős évfolyamok

2024. május 2.

Majoros Gergely

Hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsájtó értekezlet az alsóbb évfolyamokon (amennyiben szükséges)

2024. május 24.

Kovátsné Tódor Enikő,

Osztályfőnökök,

Szaktanárok

Év végi osztályozó értekezlet az alsóbb évfolyamokon

2024. június 13. 4. órától (10:45)

Majoros Gergely

Év végi értékelő értekezlet

2024. július 01.  

Majoros Gergely

Az oktatótestületi értekezletek időpontja: minden hónap utolsó péntek 7. órában tartunk.

Ezeken a megbeszéléseken a megjelenés kötelező. Távol maradni csak igazgatósági engedéllyel lehet. A hiányzó kollégák kötelesek tájékozódni a megbeszélésen elhangzottakról. A jelenléti íveket összegyűjti, a hiányzásokat rögzíti, nyomon követi Kovátsné Tódor Enikő, feljegyzést készít, és a faliújságra kiteszi: Gyöngyösi Márta.

Az információáramlás személyesen, a tanárikban kihelyezett tájékoztatón, illetve kör e-mailen keresztül történik. Az igazgatóság ezeken a csatornákon keresztül tájékoztatja a kollegákat a különböző eseményekről, versenykiírásról, stb.

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

Szülői Közösség értekezlete

2023. október 3.  17:00

Beregszászi Róza

Minden évfolyamnak osztályonkénti szülői értekezletet (I.)

2023. szeptember 22.  

(a szülők e-mail-ben történő tájékoztatása)

Osztályfőnökök

Szülői Közösség értekezlete (szalagavatóval kapcsolatos megbeszélés)

2023. november 21. 17:00

Majoros Gergely,

Beregszászi Róza

9-12. évfolyam osztályonkénti szülői értekezlete (II.)

2024. február 9.

Osztályfőnökök

Szülői Közösség értekezlete (családi nappal kapcsolatos megbeszélés)

2024. március 13. 17:00

Beregszászi Róza

Fogadó óra I.

2023. december 1. 15:00 – 17:00.(regisztráció szerint)

Majoros Gergely

Fogadó óra II.

2024. március 22. 15:00 – 17:00 (regisztráció szerint)

Majoros Gergely

 

 1. Rendezvényterv

MEGEMLÉKEZÉSEK

Aradi vértanúkról megemlékezés

2023. október 6. iskolai

9.C – Balog Diána

Október 23-i megemlékezés

2023. október 20. iskolai

12.D – Kállai Krisztián

Kommunista diktatúra áldozatairól megemlékezés (február 25.)

2024. február 25.

Társadalomtudományi munkaközösség

Március 15-i ünnepség

2024. március.

10. A Andrássy Judit

Holokauszt áldozatairól megemlékezés (április 16.)

2024. április 16.

Társadalomtudományi munkaközösség

Nemzeti Összetartozás Napja

(június 4.)

2024. június 4.

11.B – Karsai Zita

Koszorúzás/városi megemlékezések – A munkaterv melléklete alapján, mely Mezőtúr Város Önkormányzatával történt egyeztetés után kerül véglegesítésre

ÜNNEPSÉGEK

Tanévnyitó ünnepség

2023. szeptember 1. 8.00 óra

10.B – Fábián Ildikó

FECSKEAVATÓ

Forgatókönyv

2023. október 11. (szerda)

10. évfolyam (tavalyi minta alapján)

Szalagrendelés

2023. szeptember 12-ig

Karsai Zita

SZALAGAVATÓ

2023. december 8 vagy 15. (péntek)

11. évfolyam

-          Szalagavató forgatókönyv

 

11.D – Tuba Ferenc

-          Felállási próba

 

11.C – Lipták Sándor Attila

-          szalagtűző próba

 

12.A – Haág Henrietta Júlia,

12.B – Trinyikné Varga Erika,

12.C – Tóth Anikó,

12.D – Kállai Krisztián Roland

-          műsor (konferálás)

 

11. évfolyam Iglódi Bernadett, Karsai Zita

Konferálás: Tóth Anikó

-          Dekoráció készítése

 

Kiss Andrea, Mucza Kálmán

-          Beszéd

 

Majoros Gergely

Karácsonyi ünnepség (iskolai)

2023. december 15.

Majoros Gergely

Karácsonyi vásár

2023. december 19.

Kókainé Szűcs Ildikó,

Kovácsné Bodnár Katalin,

Balázsné Szabó Marianna

Karácsonyi templomi hangverseny

2023. december 18.

Kugyela Anna, Gecov Gabriella

Tarisznyarendelés ballagáshoz

2023. szeptember 12-ig

Trinyikné Varga Erika

Szerenád

2024. május 1. (szerda)

Végzős osztályfőnökök

BALLAGÁS

2024. május 3. (péntek) 10:00

 

-          Ballagási meghívók

 

Trinyikné Varga Erika

-          Forgatókönyv, rendezés

 

11.C – Lipták Sándor Attila

-          Műsor

 

11.D – Tuba Ferenc

-          Beszéd

 

Majoros Gergely

-          Virág/ajándék megrendelése

 

Haág Henrietta

12. évfolyam

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

2024. június 14.

 

-          Beszéd

 

Lovas Lajos

-          Műsor, szervezés

 

9.D – Kalmárné Erdős Mariann

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

2024. szeptember 2. 8:00

 

-          Beszéd

 

Majoros Gergely

-          Műsor, szervezés

 

10.A – Darvas Sándor

RENDEZVÉNYEK

Nyílt nap I.

(gimnázium/helyi)

 

2023. november 16. (csütörtök)

Majoros Gergely,

Lovas Lajos,

Szabó Adrienn

Bíró Ilona

Nyílt nap II.

(szakmai/vidéki)

2023. november 17. (péntek)

Majoros Gergely,

Lovas Lajos,

Szabó Adrienn

Bíró Ilona

Szakmák éjszakája

2024. április 20

16:00-20:00

Minden munkaközösség

Felsőoktatási intézmények tájékoztatója

2024. január 4 vagy 11. Educatio??

Majoros Gergely,

Szabó Adrienn

Bíró Ilona

Weida testvériskola fogadása

 

Német nyelvi munkaközösség

 

 

VERSENYEK ÉS EGYÉB PROGRAMOK

Bevezető napok

2023. szeptember 4-5. 08:00-12:00

9. évfolyam osztályfőnökei

Országos elsősegélynyújtó verseny

2023. szeptember 15

Lőrincz Katalin,

egészségügyis tanulók

Európai Sportnap

2023. szeptember 29

Testnevelés szakos oktatók, DÖK támogatásával

Teleki Természettudományi Verseny

1. forduló feladatainak kiküldés:

2023. szeptember 26.

A feladatlap kiküldése az iskolákba 2023. október 3

Döntő 2023. november 22.

Reál munkaközösség

Teleki történelem verseny

 

2023. október

2024. február

Történelem szakos oktatók

Telex-kirándulás (workshop)

október 5.

Karsai Zita,

 

Tóth Anikó

Videós vers- és prózaíró pályázat telekis diákoknak

meghirdetés: 2023. október

Beküldési határidő: 2024. január 22.

Magyar szakos oktatók

Teleki Matek verseny

 

1. forduló: 2023. október

2. forduló: 2024. február

Matematika szakos oktatók

Házi tesi bajnokságok (röplabda, kosárlabda, asztalitenisz)

nevezések függvényében

Testnevelő oktatók

Angol nyelvi verseny

2023. október

Iglódi Bernadett,

Nyelvi munkaközösség

Német nyelvi verseny

2023. október

Harmati Veronika,

Nyelvi munkaközösség

Tőzsde, pénzmúzeum, OTP látogatóközpont, NAV múzeum

2023. október-november

Fábián Ildikó

Kovácsné Bodnár Katalin,

Kókainé Szűcs Ildikó,

pénzügyes tanulók

Suzuki gyárlátogatás Esztergom

2023. október 24

Balázsné Szabó Marianna, Kovácsné Bodnár Katalin

gazdasági ágazat tanulói

RAFI és SMR gyárlátogatás

 

Elektronikát oktatók,

elektronikás tanulók

Szakmai nap az elektro ágazatban

2023. október

Elektronikai szakos oktatók

Szakmák éjszakája

2023. október 20. 16-20 óra

minden munkaközösség

Sziklakórház, Mentőmúzeum látogatás

2023. ősz

Lőrincz Katalin

Kereskedelmi-Vendéglátó Múzeum látogatása

2023. ősz

Beregszászi Róza,

Pappné Nagy Anikó,

vendéglátós és kereskedelmis tanulók

MESZK – eü. verseny

2023. ősz

Lőrincz Katalin

Szakmai előadások-Pannon Egyetem előadói

folyamatos

Balázsné Szabó Marianna, Közgazdasági ágazat tanulói

Rendezvények látogatása oktatás ágazat tanulóival

folyamatos

Oktatás szakos oktatók

Kassza ásza verseny

2023. november 22

Balázsné Szabó Marianna,

Fábián Ildikó

Illés Kupa – Kisújszállás megtekintése

2023. december 2

Beregszászi Róza,

Fási Sándor,

Vendéglátós tanulók

HIV-aids verseny

2023. december

Lőrincz Katalin,

Egészségügyes tanulók

Semmelweis egészségügyi verseny

2023. december

Lőrincz Katalin

Karácsonyi rajzverseny

2023. december

Lőrincz Katalin,

Egészségügyes tanulók

A magyar költészet napja alkalmából

- 12.-esek kedvenc verseinek bemutatása

- Iskolai versíró pályázat nyertes (1-3.) verseinek előadása a Teleki zenekar       megzenésítésében

 

2024. április

Pályázat meghirdetése:

             2024. január

 

      

       munkaközösség

 

Megyei Irodalomverseny

2024. január - február

Magyar szakos oktatók

Implom József Helyesírási Verseny

2024. január

Gyöngyösi Márta,

Lovas Lajos

Szép kiejtés verseny

2024. február

Magyar szakos oktatók,

Kugyela Anna

SIRHA szakmai kiállítás megtekintése

2024. március 5-6

Vendéglátás szakos oktatók

Szaki totó-belső iskolai verseny

2024. március

Pappné Nagy Anikó,

Kalmárné Erdős Mariann,

Lőrinc Katalin

Bűvösvölgyi kirándulás

        (szervezés alatt)

2024 márciusa

Karsai Zita,

Tóth Anikó

 

Édes Anyanyelvünk

2024. március

Magyar szakos oktatók

Megyei képzőművészeti verseny

 

Kiss Andrea,

Mucza Kálmán

Szenti Ernő rajzverseny

2024. március – április

Kiss Andrea,

Mucza Kálmán

Teleki – nap: irodalmi feladat(lap)

2023. április

       munkaközösség

 

Megyei történelemverseny

2024. április

Történelem szakos oktatók

Kutassuk közös kincseinket

(Hungarikum-verseny)

2024. tavasz

Juhászné Patkós Edit

SZKTV, ÁSZÉV, OKTV iskolai fordulója

kiírás alapján

Lovas Lajos,

Beregszászi Róza,

Kovácsné Bodnár Katalin,

Lőrincz Katalin,

Ugrai Bálint

Egyéb szakmai versenyeken való részvétel

folyamatos

Minden munkaközösség

Iskolai és egyéb rajzpályázatok

 

 

Együtt az ápolásért verseny

2024. tavasz

Lőrincz Katalin

Szakma kiváló tanulója verseny-13-14.évf

 

Lőrinc Katalin,

Kovácsné Bodnár Katalin, Ugrai Bálint,

Beregszászi Róza,

Kállai Krisztián

Pelikán kupán való részvétel

2024. tavasz

Beregszászi Róza,

Fási Sándor

Szentandrási Sörfőzde látogatása

2024. tavasz

Beregszászi Róza,

Fási Sándor

Az iskola dekorálása

Folyamatos minikiállítás a folyosón

 

Kiss Andrea

Emléknapokról való megemlékezés (kommunizmus áldozatai, holokauszt)

 

Történelem szakos oktatók

Színházlátogatás szervezése megfelelő előadás esetén

 

Humán munkaközösség

Városi könyvtárlátogatások

(Móricz – óra, Petőfi – óra látogatása)

 

 

Vers- és prózamondó versenyek, versíró verseny, ének-zenei, zeneszerző versenyek vállalkozó tanulók esetén

A gyárlátogatások, múzeumlátogatások költségét az iskola nem tudja átvállalni. Ezek a költségek a szülőket terhelik.

 

 1. A középfokú iskolai felvételi eljárás ütemezése

(Részletesebben: a 22/2022. (VII. 29.) EMMI rendeletben)

Határidő

Feladat

Felelős

2023. 09. 30

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

2023. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

Majoros Gergely

2023. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat

Majoros Gergely

2023. 11. 30.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

 

2023. 12. 08.

A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

 

2024. 01. 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

2024. 01. 20. 10:00

Központi írásbeli vizsgák a kilencedik évfolyamra.

 

2024. 02. 09.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

2024. 02. 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

 

2024. 03. 04. – 03.20.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

 

2024. 03. 22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

Majoros Gergely

2024. 04. 08–10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

 

2024. 04. 10.

A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

 

2024. 04. 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

2024. 04. 22.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 

 

2024. 04. 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

2024. 05. 02.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Majoros Gergely,

Bíró Ilona,

Szabó Adrienn

2024 05. 06–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

2024. 05. 06. – 2024. 08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Majoros Gergely

2024. 05. 22.

A 2023. 05. 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

2024. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

2024. 06. 27.

(csütörtök)

Beiratkozás

Majoros Gergely,

leendő 9-es Osztályfőnökök

 

 1. Tanórák rendje, megbízások

A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. A 45 perces órákat csak a tanítási nap végén, feltétlenül szükséges esetben, külön igazgatói engedéllyel lehet összevonni. A tantárgyfelosztást, a tanórák rendjét és helyét külön órarend tartalmazza részletesen.

Csengetési rend

Hétfőtől csütörtökig

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

Szünetek

1.

8.00

8.45

10 perc

2.

8.55

9.40

10 perc

3.

9.50

10.35

10 perc

4.

10.45

11.30

15 perc – ebéd

5.

11.45

12.30

15 perc – ebéd

6.

12.45

13.30

10 perc

7.

13.40

14.25

10 perc

8.

14.35

15.20

5 perc

9.

15.25

16.10

5 perc

10.

16.10

16.55

 

11.

16.55

17.40

 

12.

17.40

18.25

 

13.

18.25

19.10

 

14.

19.10

19.55

 

Pénteki csengetési rend

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

Szünetek

1.

8.00

8.45

10 perc

2.

8.55

9.40

10 perc

3.

9.50

10.35

10 perc

4.

10.45

11.30

15 perc - ebéd

5.

11.45

12.30

15 perc - ebéd

6.

12.45

13.30

 

7.

 

 

 

Titkársági fogadó óra

Hétfőtől- csütörtökig:

délelőtt: 7:30 – 8:55; 11:30 – 12:00

délután: 14:30 - 15:30

Pénteken:

délelőtt 11:30 – 12:00; 13:00 – 14:00

 

MEGBÍZATÁSOK

Igazgató

Majoros Gergely

Szakképzési igazgató- helyettes

Kovátsné Tódor Enikő

Közismereti igazgató- helyettes

Lovas Lajos

Gyakorlati oktatásvezető

Beregszászi Róza

Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

Gecov Gabriella

Battáné Méhész Klára (kollégium)

1. Osztályfőnöki munkaközösség

Gecov Gabriella

2. Humán munkaközösség

Gyöngyösi Márta

3. Reál munkaközösség

Fülepné Györfi Magdolna

4. Nyelvi munkaközösség

Iglódi Bernadett

5. Szakmai munkaközösség

Kókainé Szűcs Ildikó

6. Kollégiumi munkaközösség

Juhászné Patkós Edit

Diákmozgalmat segítő pedagógus

Tuba Ferenc

Tankönyvfelelős

Harmati Veronika, Kiss Andrea

Diákigazolvány felelős

Szabó Adrienn

Balesetvédelmi, munkavédelmi felelős

Beregszászi Róza

Iskolai honlap felelős

Vass Dániel, Bontovics Ignác

Szülői munkaközösség összekötő

Beregszászi Róza

Teleki Alma Mater Alapítvány (megszüntetés alatt)

Fábián Ildikó

Teleki Kollégiumi Alapítvány (megszüntetés alatt)

Gellért Edit

Közösségi szolgálat

Lovas Lajos

Esélyegyenlőségi felelős

Harmati Veronika

Vegyszer- és hulladékkezelés nyomon-követése

Gulyás Andrea Éva

Elsősegélynyújtó

Lőrincz Katalin Krisztina

Informatikai ágazat munkacsoport felelő

Kállai Krisztián Roland

Elektronikai ágazat munkacsoport felelő

Vesze László

Gazdasági ágazat munkacsoport felelő

Kókainé Szűcs Ildikó

Kereskedelem, vendéglátás munkacsoport felelő

Kalmárné Erdős Mariann

Egészségügy ágazat munkacsoport felelő

Lőrincz Katalin Krisztina

Oktatás ágazat munkacsoport felelő

Gecov Gabriella

OSZTÁLYFŐNÖKÖK, KOLLÉGIUMI CSOPORTVEZETŐK

 

OSZTÁLY

OSZTÁLYFŐNÖK

 

NAPPALI

 

9. A

Darvas Sándor

 

9. C

Balog Diána

 

9. D

Kalmárné Erdős Mariann

 

10. A

Andrássy Judit

 

10. B

Fábián Ildikó

 

10. C

Pappné Nagy Anikó

 

10. D

Gyöngyösi Márta

 

11. A

Iglódi Bernadett

 

11. B

Karsai Zita

 

11. C

Lipták Sándor Attila

 

11. D

Tuba Ferenc

 

12. A

Haág Henrietta Júlia

 

12. B

Trinyikné Varga Erika

 

12. C

Tóth Anikó

 

12. D

Kállai Krisztián Roland

 

13. B

Kókainé Szűcs Ildikó

 

14. B

Kovácsné Bodnár Katalin

 

5/13. C

Kókainé Szűcs Ildikó

 

5/13. K

Kókainé Szűcs Ildikó

 

5/13. G

Kókainé Szűcs Ildikó

 

5/13. E

Andrássy István

 

5/13. I

Andrássy István

 

FELNŐTTOKTATÁS ESTI

 

14. M/F

Balázsné Szabó Marianna

 

14. B/F

Balázsné Szabó Marianna

KOLLÉGIUMI CSOPORTVEZETŐK

1. csoport

Battáné Méhész Klára

2. csoport

Karsai Zita

3. csoport

Mucza Kálmán

4. csoport

Juhászné Patkós Edit

     
 1. Mérések

ÉV ELEJI BEMENETI MÉRÉS

(magyar nyelv és irodalom és matematika)

9. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően

2023. szeptember közepe

Kovátsné Tódor Enikő,

szakmai munkaközösségek, szaktanárok

ORSZÁGOS MÉRÉS (szövegértési, és matematikai eszköztudás fejlődése)

Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az Oktatási Hivatal részére

2023. december 06.

Lovas Lajos

Próbamérés

2023. szeptember 25 – október 13

Lovas Lajos

Kompetenciamérés

2024. március 4. – június 3.

Lovas Lajos

2023/2024. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az intézményeknek 2024. január 09-május 10 között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2024. június 21-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

Lovas Lajos,

Balog Diána,

Pechácsekné Seres Edit,

Szentmártoni Olga,

Lipták Sándor Attila

 

 

 1. A vizsgák beosztása

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK IDEJE

I. félévi osztályozó vizsgákra jelentkezés határideje

2024. január 05. (péntek)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnökök

I. félévi hiányzások miatti vizsgákra bocsátás határideje

2024. január 05. (péntek)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

I. félévi osztályozó vizsgák

2024. január 15-17.

(hétfőtől – szerdáig)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi hiányzások miatti vizsgákra bocsátás határideje végzős évfolyamokon

2024. április 10. (szerda)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi osztályozó vizsgák a végzős évfolyamokon

2024. április 22-24-ig

(hétfőtől – szerdáig)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi hiányzások miatti vizsgákra bocsátás határideje alsóbb évfolyamokon

2024. május 23. (csütörtök)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi osztályozó vizsgák az alsóbb évfolyamokon

2024. június 3-5.

(hétfőtől – szerdáig)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi előrehozott osztályozó vizsgákra jelentkezés határideje

2024. június 28. (péntek)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi előrehozott osztályozó vizsgák

2024. augusztus végén, a javítóvizsgák ideje alatt

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

AZ ÉRETTSÉGI VIZGÁK RENDJE, IDEJE

Az érettségi vizsgák megszervezéséért felelős: Majoros Gergely, Lovas Lajos

 1. évi őszi érettségi vizsga

Jelentkezés a 2023. évi őszi érettségi vizsgákra

2023. szeptember 5.

Lovas Lajos

2023. évi őszi írásbeli érettségi vizsgák

2023. október 13-27.

Lovas Lajos

2023. évi őszi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

emelt szinten

2023. november 09-13.

Lovas Lajos

középszinten

2023. november 20-24.

Lovas Lajos

 1. évi május- júniusi érettségi vizsga

Az érettségi írásbeli vizsgák kezdő napja- a gimnáziumok és szakgimnáziumok nappali tagozatán

2024. május 3.

Az érettségi vizsga írásbeli részének tantárgyankénti sorrendje:

 

Magyar nyelv és irodalom

2024. május 6. 9 óra

Matematika

2024. május 7. 9 óra

Történelem

2024. május 8. 9 óra

Angol

2024. május 9. 9 óra

Német

2024. május 10. 9 óra

Digitális kultúra

2024. május 13. 8 óra

Ének-zene

2024. május 13. 14 óra

Biológia

2024. május 14. 8 óra

Ágazati szakmai vizsgatárgyak

2024. május 15. 9 óra

Kémia

2024. május 16. 8 óra

Földrajz

2024. május 16. 14 óra

Fizika

2024. május 22. 8 óra

Vizuális kultúra

2024. május 22. 14 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2024. május 24. 14 óra

Olasz nyelv

2024. május 27. 8 óra

Emelt szintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze

2024. június 5-12.

Középszintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze

2024. június 17-július 3.

12. A

2024. június

12. B

2024. június

12. C

2024. június

12. D

2024. június

Az érettségi dolgozatok megtekintése

Az emelt szintű érettségi vizsga dolgozatok megtekintésének időpontja központilag meghatározott.

A postázási időpont az írásbeli dolgozatok megtekintése utáni 2. nap.

A kijavított dolgozatok időben történő leadásáért a javító szaktanárok felelősek, a dolgozatok javítását a szakmai munkaközösségek beszéljék meg, ellenőrizzék.

A dolgozatok megtekintésének megszervezése az osztályfőnökök és jegyzők feladata. A dolgozatok postázáshoz történő előkészítését a jegyzők végezik, az igazgatóság ellenőrzi, és az Elnökkel történt egyeztetés alapján az Igazgatóság személyesen adja át az vizsgadokumentumokat.

A SZAKMAI VIZSGÁK RENDJE, IDEJE

A szakmai vizsgák megszervezéséért felelős: Kovátsné Tódor Enikő, Beregszászi Róza

 1. évi február-március szakmai vizsga

04115002   Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés

Írásbeli vizsgatevékenység:               2024. február

Központi interaktív vizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység:          2024. február

Projekt feladat

Szóbeli vizsgatevékenység:               2024.február

Portfólió bemutatása

 

 1. évi május-június szakmai vizsgák

5 0411 09 01         Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma

OKJ 54 523 02     Elektronikai technikus szakképesítés

OKJ 54 723 02     Gyakorló ápolós szakképesítés

OKJ 54-811-01    Vendéglátásszervező szakképesítés

OKJ 54-213-05    Szoftverfejlesztő szakképesítés

OKJ 54 341 01     Kereskedő szakképesítés

Írásbeli vizsgatevékenység:               2024. május

Központi interaktív vizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység:          2024. május

Projekt feladat

Szóbeli vizsgatevékenység:               2024.május vége - június eleje

Portfólió bemutatása

 1. évi ágazati alapvizsgák
 2. Gazdálkodás és menedzsment ágazat
 3. Egészségügy ágazat
 4. Elektronika és elektrotechnika ágazat
 5. Informatika és távközlés ágazat
 6. Turizmus-vendéglátás ágazat

Írásbeli vizsgatevékenység:               2024. május

Gyakorlati vizsgatevékenység:          2024. május

Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgák előkészítéséért, beosztásáért felelős: Kovátsné Tódor Enikő, Beregszászi Róza.

A vizsgákhoz szükséges segédeszközökről a szaktanárok gondoskodjanak. A vizsgatermek berendezéséről a gondnok felel. A számítógépek előkészítése a szaktanár és a rendszergazda feladata.

 1. Személyi és tárgyi feltételek

A tárgyi feltételeket az iskola leltár tartalmazza.

A személyi feltételek tantárgy felosztás tartalmazza.

 1. Továbbképzési terv

Továbbképzési terv alapján.

 1. Munkarend, ügyelet

Külön beosztás szerint történik.

 1. Ellenőrzési terv

Az intézmény nyári karbantartási, takarítási munkáinak ellenőrzése

2023. augusztus 30.

Majoros Gergely

Tűz- és balesetvédelmi ellenőrzés

2023. augusztus 31.

Majoros Gergely,

Beregszászi Róza, Máté Sándor, Hegyi Gábor,

Kollégium: Juhászné Patkós Edit

Gyakorlati oktatásvezetői gyakorlati helyek látogatása, ellenőrzése

folyamatosan

Beregszászi Róza

E-napló ellenőrzése

folyamatosan

Majoros Gergely,

Kovátsné Tódor Enikő,

Bíró Ilona

Gyakorlati naplók ellenőrzése

Minden hónap 10-ig

Beregszászi Róza

Törzslapok megnyitásának ellenőrzése

szeptember vége

Kovátsné Tódor Enikő,

Juhászné Patkós Edit

Kréta adatbázis karbantartása

Diákigazolványok ellenőrzése

folyamatos

Szabó Adrienn,

Bíró Ilona

Kovátsné Tódor Enikő,

Majoros Gergely

Diákigazolvány kezelése

SZIR létszám ellenőrzése

szeptember 1.

október 1.

félév vége

Szabó Adrienn

Majoros Gergely

Törzslapok, bizonyítványok kezelése

Törzslapok, bizonyítványok ellenőrzése

szeptember vége

Kovátsné Tódor Enikő,

Szabó Adrienn

Bíró Ilona

Törzslapok beköttetése

tanév vége

Szabó Adrienn

Közösségi szolgálatok bevezetése a közösségi szolgálati naplóba és a Kréta naplóba

augusztus 31.-i dátummal, szeptember vége

Lovas Lajos,

osztályfőnökök

Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének bevezetése a bizonyítványokba

augusztus 31.-i dátummal, szeptember vége

Beregszászi Róza

+Tűzriadó

2023. szeptember

Illés-Tóth László,

Majoros Gergely

Érintésvédelem, tűzoltó-készülékek, kémények, kazánok, konvektorok ellenőrzése

2023. szeptember,

majd a hatóságok által meghatározott időpontokban

Illés-Tóth László,

Majoros Gergely,

Karbantartók

Fűtési rendszer ellenőrzése

2023. szeptember utolsó hete

Majoros Gergely

Tisztítószerek nyilvántartása, ellenőrzése

havonta

Majoros Gergely

Nagy-Fadgyas Mariann

Munkaközösség-vezetők beszámolója

Félévi, év végi értekezlet

munkaközösség-vezetők

Megbízottak beszámolója (ifjúságvédelem, DÖK,

közösségi szolgálat)

Év végi értekezlet

 

 

 1. Versenyek

A versenyek szervezése, jelentkezések elküldése, a versenyek lebonyolítása, eredmények nyilvántartása külön ütemterv szerint Lovas Lajos igazgatóhelyettes és egyes munkaközösség-vezetők feladata. A versenyekre a tanulók szervezése, felkészítése a munkaközösség-vezetők és a szaktanárok feladata.

Az évközi versenyekre való jelentkezés folyamatosan történik a diákönkormányzat egyetértésével, az igazgatóság külön engedélyével a költségvetési fedezet biztosítása esetén.

 1. Tanulmányi kirándulások

A tanulmányi kirándulásokra 2 tanítási nap vehető igénybe. A költségeket a szülők vállalják. Tanárok részére költség nem számolható el az iskolai költségvetésből.

A kirándulások részletes időpontját külön tervben kell rögzíteni, melyet a kirándulást megelőző 2 héttel lead a titkárságon. Ezután kirándulást csak az igazgató külön engedélyével lehet szervezni, rendkívül indokolt esetben.

 1. Beiskolázással kapcsolatos programok (iskola marketing)

A 2023. szeptember 30-ig elkészülő program alapján.

Határozat

A Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium,

Technikum és Kollégium oktatói testülete egyhangú akaratnyilvánítással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett 2023/2024. tanévre vonatkozó munkatervet.

Mezőtúr, 2023. augusztus 31.

                                                                     Majoros Gergely

                                                                            igazgató

 

Mellékletek

 1. Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve
 2. Szakmai munkaközösség munkaterve
 3. Reál munkaközösség munkaterve
 4. Humán munkaközösség munkaterve
 5. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
 6. Kollégiumi munkaközösség munkaterve
 7. 4 éves továbbképzési terv
 8. Koszorúzás/városi megemlékezések
 9. Minőségirányítási kézikönyv
 10. DÖK munkaterv