Gimnázium

Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből

Az emelt szintű nyelvi képzés (angol, német) 5-5-6-6 órában tanítja a nyelvet, igény szerint tizedik évfolyamon lehet előrehozott középszintű, vagy emelt szintű érettségit tenni leghamarabb, hogy a második nyelvből is tudjanak a diákok érettségire, nyelvvizsgára készülni. Azokat a diákokat várjuk emelt szintű idegen nyelv képzésre, akik B1 szinten vagy akörül vannak, mert a kurzus B1+ szintről indul (kb. az alapfokú és a középfokú nyelvvizsga szintje között). Az iskolánk várja az általános tantervű képzésből érkezőket és a kéttannyelvű általános iskolából jövő diákokat is egyaránt, akik szívesen vesznek részt angol vagy német óravezetéssel az órákon. 
Az intézményünkben felvételi vizsga nincs. A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. 
A tanulmányi átlagot a 8. osztály első félévi eredményének figyelembe vételével számítjuk, melyhez a következő tantárgyak érdemjegyeit vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, egy természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia vagy földrajz).Gimnáziumi oktatás felvételi tanulmányi átlaga 3,7 felett. 

Általános tantervű gimnáziumi képzés képzőművészeti, média és filmművészeti fejlesztéssel

A gimnáziumi oktatás legfontosabb célkitűzése az érettségi bizonyítvány megszerzése. Régen azoknak ajánlottuk, akik felsőoktatásba készültek. A világ azonban folyamatosan változik, és álláspontunkat is meg kellett változtatnunk. Egyre több olyan szakma van, amely az érettségi bizonyítványon kívül megfelelő kompetenciákat, érett, kiforrott személyiséget kíván. Ez alapján az érettségi utáni célként fokozódhat a középfokú továbbtanulás szándéka is. Azoknak a diákoknak, akik nyolcadik osztályban nem tudják, hogy mivel szeretnének foglalkozni, egy jó "érési" lehetőséget ad a gimnázium. Ezt az "érési" folyamatot természetesen a szaktanárok a tanórákon is elősegítik, de vannak más lehetőségek is. Iskolánkban bevezetésre kerül az általános gimnáziumi osztályokban a művészeti fejlesztés. Fontos, hogy nem művészeket szeretnénk képezni, hanem a művészetek segítségével, egy olyan fejlesztést folytatni, mely előnyösen alakítja a diák személyiségének alakulását. Kilencedik és tizedik évfolyamon a vizuális kultúra kibővítésével, ezen belül különböző képzőművészetekkel ismerkedhetnek meg a diákok. Tizenegyedik, és tizenkettedik évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismerethez kapcsolódóan a filmek világával és a minket körülvevő média számtalan formájával interaktív módon foglalkoznak a diákok. A felkínált plusz tanórák tananyagából igény szerint érettségizni is lehet. Amennyiben nem ezt választja a diák továbbtanulása céljául, az itt töltött négy év abban az esetben is aktívan hozzájárul személyiségének fejlődéséhez, középfokú vagy felsőfokú tanulmányai sikeréhez, de akár a felnőttkori életminőségéhez is.