Emelt óraszámú oktatás mozgóképkultúra és média ismeret tantárgyból

A XXI. században elengedhetetlen feltétellé vált a médiumok tudatos használata, a média által közvetített információk, értékek felelősségteljes befogadása. A szakirány lehetőséget nyújt olyan műhelymunkákra, ahol a diákok megtanulják kezelni és létrehozni az online, az elektronikus és a nyomtatott média termékeit. Aktív részesei lesznek egy olyan kreatív folyamatnak, ahol az alkotás örömének tapasztalatát nyerik. A kommunikáció olyan kompetenciák fejlesztésére épül, amelyek segítségével közelebb juthat a tanuló társaihoz és önmagához, nyitott, érdeklődő, a holnap kihívásainak megfelelni tudó személyiséggé válhat. A szak középpontjában a megtanult ismereteket használni tudó, kritikus szemléletű egyéniség formálása áll.

Vissza